Σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, η καλύτερη πορεία δράσης είναι μια επίσκεψη στον γιατρό σας πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, καθώς μπορεί να εξετάσει και να σας παράσχει πληροφορίες στις οποίες εμείς δεν έχουμε πρόσβαση.