Εάν χρησιμοποιείτε σταθερό ή φορητό υπολογιστή, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.Συνιστούμε το Google Chrome, το Mozilla Firefox, το Safari κλπ.*Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με το άνοιγμα των συνταγών, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών για περαιτέρω βοήθεια.